Syn 23 sep 2012

Styrelsen synade lotter och gångar den 23 september. Det mesta såg bra ut bortsett från att det var en hel del gångar som till stora delar var ogräsbevuxna. Vi noterade också att några hade lämnat prästkragestånd på gången, men det är inte ok – inte ens blommor får växa på gångarna!
När man rensat sin gång är det bra att också kratta den.

Styrelsen