Byggplanerna i Nockebyhov

Har ni sett att det nu finns sammanställningar av remisserna, tjänsteutlåtanden och beslut om fortsättning på Stockholms stads webb.

Länk

Fungerar inte länken sök på Pågående planarbete och Nockebyhov.

/Ann-Sofie