Parkering

Ni har väl koll på parkeringsförbuden, tex får man inte stå på vår sida på Tyska bottens väg, parkeringsförbud även på Ferievägen. Man får inte heller stå utanför asfalten, parkeringsböterna blir ännu dyrare då.