Syn och grus

På morgonen lördagen den 15 juni 2013 blir det SYN. Det innebär att styrelsen går runt runt och kollar att arbetet på respektive lott kommit i gång ordentligt och att det inte finns något slag av växtlighet på tillhörande gång.

Misskött gång och/eller gång får anmärkning. Lott som misskötts år efter år sägs upp !

Så du som känner dig träffad – sätt igång !

Vi kommer inom kort få grus till våra gångar. Det kommer att levereras till den plats där gödseln avstjälptes. Var och en får sen köra ut grus till sin gång.