Reparation av staketet

Nu när våra grödor börjar sticka upp har vi som vanligt fått besök av rådjur som med förtjusning tar för sig av grönsaker och blommor. Det är inte roligt!

Ni som var med på årsmötet och på arbetsdagen i våras minns säkert att vi talade om att höja staketet runt hela vårt kolonilottsområde för att slippa rådjursplågan. Första steget i denna plan är att reparera det befintliga staketet – det arbetet ska vi utföra i år. Nästa år tar vi tag i höjningen av staketet.

Vilka är ”vi” i detta sammanhang?
Jo det är du och jag och alla andra odlare. Alla kanske inte är stjärnor på att bygga staket men alla kan hjälpa till, var och en efter sin förmåga. Det handlar om att måla virke, bära, ”hålla i” åt den som snickrar osv. En hel del personer anmälde sig när Oliver Klett – som lovat vara arbetsledare – och Daniel Bucht hörde sig för på arbetsdagen.

Vi kommer att sätta igång nästa helg -13 o 14 juli -och sen fortsätta under helgerna framöver. Självklart kan inte alla vara med alla lördagar och söndagar men vi i styrelsen förväntar oss att alla hjälper till åtminstone vid något tillfälle. Ett rådjursstaket är ju till för allas vårt bästa! (Jovisst är det en del av er som byggt era egna rådjursstängsel och kanske inte är intresserade men vi är ju många andra).

Samling första dagen, lördagen den 13 juli, kl 10.
Styrelsen/Kerstin