Byggplanerna vid Tyska bottens väg

Har in sett att kommunen nu har påbörjat planarbetet för ”stadsvillorna” vid Tyska bottens väg.

Läs mer på Stadsbyggnadskontorets webb, planen heter Nockebyhov 1:1 vid Tyska bottens väg

/Ann-Sofie