Mer staketreparation 10 augusti

Hej alla odlare! Till sommarens fjärde arbetsdag, lörd den 3 augusti infann sig ett tiotal lottinnehavare och jobbade vidare med reparationsarbetet. Det var en het dag – sommarens varmaste ? – vilket kanske var en del av förklaring till den något reducerade arbetsstyrkan. Men något fel på arbetslusten var det inte och vi tog flera kliv framåt! Det blev mera röjning, nya staket och en innovativ hörnstolpe!

Innevarande vecka har vi fått hem massor av virke som i första hand ska målas – så på lördag 10 augusti behövs många krafter! Målare, staketbyggare, hantlangare och hjälpredor…. Tänk på att ett staket i gott skick är en angelägenhet för oss ALLA !

Du som kan: Kom nu på lördag den 10 augusti vid 10-tiden – alla goda krafter behövs!

Den som vill baka något, meddela gärna undertecknad. Styrelsen/Kerstin