Arbetsdag och valborgmässoafton

Odlingssäsongens första arbetsdag blev i alla avseenden lyckad – härligt väder och stor anslutning, över 50 personer! Mycket arbete blev således uträttat, vattnet som många av oss längtat efter blev påsatt, gångar rensades, örtagården snyggades till, gräslotten grävdes upp, det krattades och samlades skräp m.m.

Valborgsmässoafton tuttade vi – Marianne, Irene, Berit och undertecknad – på och brände ner de stora rishögarna.
OBS den som under någon av de återstående dagarna av eldningsveckan lägger ris och dylikt på de f.d. rishögarna måste själv elda upp det och vakta elden tills den brunnit ner!

En vädjan till alla: nu under maskrosornas högsäsong var snälla och plocka av maskrosblommorna innan de vissnar! Det bästa är att gräva upp plantorna men det hinns ju ofta inte med men som sagt PLOCKA AV BLOMMORNA!

Vårliga hälsningar
Kerstin

Irene vaktar så inte elden sprider sig.
Irene vaktar så inte elden sprider sig.