Gemensam arbetsdag 29 juni

Söndagen den 29 juni 2014 har vi en gemensam arbetsdag. Vi startar kl 11.

En viktig arbetsuppgift är att klippning av granhäcken. Vi kommer också att samla skräp och skrot som ligger runtom på koloniområdet.

Självklart kan en och annan vara förhindrad att delta men vi vill påminna om att arbetsdagarna är obligatoriska. Vi vill att du/ni anmäler närvaro respektive frånvaro till undertecknad. Arbetsdagen avslutas med korvgrillning (berätta om du/ni vill ha vegetarisk korv!).

Från och med fredag eftermiddag den 27 juni fram till måndag förmiddag kommer en container stå utanför ingången till stugan. Där kan ni slänga eget ”skräp” som ni eventuellt dragit på er på lotten. OBS man får absolut inte ta med skräp hemifrån och slänga!

Anmäl er till Kerstin!
kerstin.dillen@gmail.com