Bensindrivna redskap

Priset för att använda våra bensindrivna redskap – trimmer, gräsklippare och jordfräs är 50 kr per gång! Det kan tyckas dyrt men hittilldags har vi inte ens fått in så mycket pengar att det räckt till drivmedel (vilket sannolikt beror på att många inte betalat något överhuvudtaget). Betalning ska ske direkt till den styrelsemedlem man lånat nyckeln av.
Anteckna ditt användande på pappret som ligger i förrådet!

Styrelsen/Kerstin