Höstarbetsdag 19 oktober

Den 19 oktober – är det gemensam HÖSTARBETSDAG. Då tar vi bort vattentunnor och kranar, utför allmän städning, rensar gemensamma gångar, kanske bearbetar en misskött lott som ska hyras ut till ny odlare m.m. Arbetsuppgifterna brukar inte sina.

Arbetsdagen är obligatorisk och vi vill att man anmäler närvaro eller eventuell frånvaro i förväg till Kerstin.

Styrelsen.