Syn och höstgrävning 28 september och eldning

Odlingssäsongen närmar sig obönhörligt sitt slut!

Söndagen den 28 september utför styrelsen sedvanlig HÖSTSYN.
Denna innebär en allmän koll av hur respektive odlingslott är skött: har lotten varit odlad och är den någorlunda väl skött. Därtill tittar vi på gångarna som inte ska vara beväxta med vare sig ogräs eller annan växtlighet.

Vi föreslår en  gemensam aktivitet samma söndag, alltså den 28. Det gäller alla oss som hade kvadratmeterlott på lotten nere vid södra ingången. Lotten måste rensas och höstgrävas. Hoppas på stor anslutning bland dem som odlat där!

Vecka 40 är ELDNINGSVECKA med början måndag den 29 sept. Vi ska inte elda tillsammans på samma ställe som förra året: det är för nära bikuporna! Ny gemensam eldningsplats har ännu ej utsetts!

Styrelsen