Arbetsdag 26 april

Glöm inte arbetsdagen 26 april 2015 kl 11.

Medela Kerstin om ni kommer eller inte.