Eldningsvecka 27/4 – 3/5

I Stockholms kommun får man bara elda en vecka på våren, vecka 18. Det gäller förstås också oss på koloniområdet. Man får inte heller elda i tunna andra veckor.

Under eldningsveckan kan man elda på sin egen lott men det finns också möjlighet att elda gemensamt lördagen den 2 maj. Eldningsplatsen bestäms då och de som har sådant som ska eldas tar med sig det då och hjälper sedan till och passar elden.

/Styrelsen