Örtagårdsgrupp

 

På den gemensamma arbetsdagen var det några som började skapa en Örtagårdsgrupp och började årets arbete i kryddträdgården.  På årsmötet beslutades ju att halva lotten som innehåller Örtagården skulle hyras ut och att delen med kryddor, humle mm skulle vara kvar om några ville ta hand om den delen. Örtagården har nu lottnummer 96 A och den halva som hyrs ut har nummer 96 B.

Örtagårdsgrupp består just nu av Ulla, Elzbieta, Ann, Irené och med Anja Kujala som sammankallande.

Vill du vara med?
Hör av dig till Anja Kujala, anjat.kujala@gmail.com, 0707-80 26 36