Byggplanerna vid Tyska bottens väg

Nu har planerna för nybebyggelsen invid koloniområdet kommit ett steg till. Förslaget till detaljplan ställs ut under tiden 8 juli – 19 augusti 2015. Planen har beteckningen Dp 2012-18914.
Länk till dokumenten.

Plankartan: 4907587_2_6

/Ann-Sofie