Höstarbetsdag 18 oktober

Den 18 oktober 2015 är det höstens arbetsdag, som ju i princip är obligatorisk. Vi startar kl 11 och håller på i omkring 3 timmar. Föreningen bjuder som vanligt på grillad korv med bröd och vatten. Medtag eget kaffe om så önskas!

Som vanligt vill vi att man anmäler hur många som kommer från varje lott, eller om ingen kommer. Vi behöver veta hur många som kommer bl a för att kunna planera inköp.
Tala om om du vill ha vegetarisk korv!

Väl mött den 18 oktober!

Styrelsen
gnm Kerstin