Höstsyn

Den 28 sept 2015 gjorde tre styrelsemedlemmar årlig höstsyn, dvs gick runt och kollade på alla lotter och gångar för att se hur de skötts. De flesta lotter ser mycket bra ut, är väl omhändertagna av sina lottinnehavare!

Ett fåtal har skött sina lotter mindre bra, eller som det ser ut – inte alls. Det kan till exempel vara så att knappt någon odling förekommit. Några lotter är överväxta och verkar helt övergivna, på andra är det nästan bara ogräs.  Innehavarna av dessa lotter  har kontaktats, eller kommer inom kort, kontaktas av styrelsen för samtal kring detta.

Vid synen upptäcktes att påfallande många gångar behöver ses över. Inga enskilda anmärkningar kommer att sändas ut rörande detta. I stället uppmanas samtliga att se över gångar som gränsar mot den egna lotten. Dessa ska hållas fria från all sorts växtlighet.

Dessutom får inga växter från lotten hänga ut över gångarna. Det senare gäller såväl buskar som kant- och rabattväxter. Dessa bör alltså klippas ner, rensas ur eller bindas upp.

I samband med höstarbetsdagen sönd 18 okt kommer vi återigen att se över hur gångarna har skötts.

Styrelsen