Viktiga datum 2016

  • Årsmöte 5 april kl 18
  • Vårens arbetsdag 24 april kl 11
  • Föredrag om kompostering 22 maj kl 13
  • Sommararbetsdag 3 juli kl 11
  • Skördemarknad 28 augusti kl 11 och
    Skördefest på eftermiddagen
  • Höstarbetsdag 16 oktober kl 11