Eldningsveckor, vecka 18 och 40

På koloniområdet gäller samma regler som i hela Stockholms stad när det gäller eldning av trädgårdsavfall. Förutom Valborgsmässoafton är det bra två veckor som man får elda, vecka 18 och vecka 40.

Läs mer på Stockholm stads sida om eldning.

Irene vaktar så inte elden sprider sig.