Byggen och konstruktioner på lotterna

Styrelsen i föreningen Gubbkärrets koloniträdgårdsförening vill uppmana er att vänta med eventuella byggen på era lotter. I vårsolen tar ivern fart och vi har redan sett flera konstruktioner ta form på området.

Det finns en hel del regler kring vad som får och inte får uppföras på din lott och utöver reglerna håller vi i styrelsen på att ta fram riktlinjer för hur vi vill att vårt område ska se ut.Det finns en risk att egna byggen, allt från inhägnader till olika typer av växthuskonstruktioner gör att området ser ut som en blandning av en rastgård och en kåkstad.

I Föreningen Stor-Stockholms koloniträdgårdars allmänna ordningsföreskrifter punkt 1 står att lotten ej får bebyggas och ej inhägnas med staket eller annat stängsel. Vi har dock valt att i vissa fall göra undantag för uppförande av rådjursstängsel. Dessa måste dock vara ickepermanenta (gå att plocka ner) och bestå av svart rådjursnät i plast, vara högst 160 cm och fästas med armeringsjärn. Ett rådjursnät påverkar dina grannar, så var noga med att höra dig för med dem så att ni är överens innan du uppför det.Om du sätter upp rådjursstaket måste du även tänka på att lämna rågången mellan din och nästa lott fri, 60 cm sammanlagt, eller 30 cm på din sida av lotten. Eller komma överens med grannen om ett gemensamt stängsel.

Bestämmelsen om rågångar finns i föreningens ordningsföreskrifter punkt D. Övrig inhägnad är inte tillåten.

Vi vill också påminna alla odlare om föreningens miljörekommendationer beslutade 2008-04-21. Där står att läsa att vi ska undvika att träskyddsmedel sprids i naturen. Undvik alltså alltid tryckimpregnerat virke då det har gifter i sig och påverkar vår odlingsjord.

Har du frågor om ett tilltänkt byggprojekt på din lott så hör av dig till styrelsen styrelsen@gubbkarret.se. Det finns också en hel del information i våra stadgar och på vår hemsida www.gubbkarret.se

Vårhälsningar från styrelsen