Stockholms översiktsplan

Stockholms stad arbetar med en uppdatering av Stockholms översiktsplan – var med och påverka den!

Antingen kan man lämna synpunkter direkt till Stockholms stad, har man synpunkter som rör koloniträdgårdar och odlingslotter kan man lämna synpunkter till FSSK, mejla då till Lo Kåhgedotter i Gubbkärrets styrelse, lo@konstvetare.se så sammanställer hon synpunkterna senast 30 december.
Läs vidare på webben hos Stockholms stad.