Volontärer, staketrivning

Vid årsmötet 2016 bildades Väggruppen som består av sex personer. Syftet var att samarbeta med Exploateringsnämnden angående stadens byggplaner i anslutning till koloniträdgårdsområdet, där ingår också breddning av Tyska Bottens väg och Ferievägen.

Nu har vi fått besked om att arbetet med breddningen av vägarna eventuellt kan komma igång snart. Då måste staketet vid Ferievägen och vid en av Tyska Bottens väg tas ner. Vi kommer att få ett nytt staket av staden men vi vill själva ta bort det gamla så att vi kan använda detta virke till att förtäta resterande staket.
Därför behöver vi ett antal volontärer som kan hjälpa till att ta ned staketet vid Ferievägen och Tyska Bottens väg. Vi vet inte om detta blir i mars eller senare.

Är du en av dem som kan hjälpa till med nedtagningen av staketet?

Det behövs bärhjälp, hjälp med att skruva och eventuellt att såga, inget grävjobb. Arbetet kommer att utföras på en lördag eller söndag. Vi behöver många personer som vi med kort varsel kan kalla på eftersom alla som anmält sig kanske inte har möjlighet just då när det blir aktuellt.

Anmäl dig till Kerstin Dillén, kerstin.dillen@gmail.com eller till Irene Vilmasdotter, irenemagareta@gmail.com

Anmälan kan också göras via telefon

Kerstin 0730-701 990,
Irene 0735 -461 595

Väggruppen
genom Kerstin