Kvadratmeterodlingen

Foto: Lo Kåhgedotter

Kvadratmeterlotterna – 18 st – väntar nu på att intas av intresserade odlare! Jag har satt upp en lista på anslagstavlan vid stugan. Där kan den som vill anteckna sig för en ledig kvadratmeter och sen är det bara att välja gröda – inte potatis – och sätta i gång!

Allt som odlas på kvadratmeterodlingen ska säljas på skördemarknaden. Den som odlar står själv för sina frön och sköter omsorgsfullt om sin kvadratruta, dvs rensar, vattnar, skördar. Föreningen tillhandahåller gödsel.

Observera att det inte är ett tvång utan ett frivilligt åtagande att delta i kvadratmeterodlingen.

Om du har frågor eller undringar vänd dig till mig, Kerstin lott 2 B.

Välkommen till kvadratmeterodlingen!
Kerstin