Staketrivning 10 sept

Nu har kommunen meddelat att arbetet med vägbygget sätts igång. Start blir mot Tyska Bottens väg. Vi behöver plocka ner delar av vårt fina staket där, som ska sparas och återanvändas. Skruvar ska skruvas upp (medtag gärna skruvdragare med olika storlekar på bits om du har). Vi kanske behöver såga på en del ställen (medtag gärna såg), brädor ska bäras bort och det kanske även är så att vi behöver röja sly och flytta delar av nätet kring kvadratmeterodlingen.

Vi ber om ursäkt för den korta framförhållningen, men hoppas att du har möjlighet att ställa upp. Det finns arbetsuppgifter för alla, efter den egna förmågan. Kommunen låter oss alltså få ett område med ny mark mot idrottsplatsen. Det är deras entreprenörs arbete med iordningställande av det, som även gör att nedtagningen av staketet brådskar

Vi träffas söndag 10 september 2017 från 13.00. SMHI spår uppehållsväder (men regn på lördag dagen innan).

Styrelsen