Eldningsvecka och höstarbetsdag

Vecka 40 är höstens eldningsvecka i Stockholm. Då är det tillåtet att elda upp eventuella grenar, ris och liknande på sin lott. Förutsättning är att elden hålls under kontroll och släcks ordentligt, samt att Brandförsvaret inte anger annat. Kontrollera med deras telefonsvarare på 08-454 83 39. Tänk gärna även på vindriktningen, så att inte exempelvis barnen på idrottsplatsen får röken på sig. Föreningen kommer inte att ha gemensam eldning denna gång.

Veckan efter på söndagen den 15/10 är det gemensam höstarbetsdag från kl 11.00. Mer information om den sänds ut i början av vecka 41.

I samband med höstarbetsdagen så beställer föreningen en container. Den är i första hand till för exempelvis kasserade lådor, trätrall och annat som är uttjänt. Containern får endast om det finns plats över användas för stora grenar och liknande efter beskärning av träd och buskar. Övrigt trädgårdsavfall bör gå i komposten.
/Styrelsen