Bygge av murar

Nu pågår bygget av murarna mot Ferievägen och Tyska bottens väg. Det är så kallade gabionmurar och de kommer att kompletteras med staket.

Muren mot Tyska bottens väg.
Muren mot Ferievägen, Foto: Iréne.