Vårarbetsdag 22/4 kl 11

Nu sätter säsongen igång med vårarbetsdag. Vi träffas söndag 22/4 2018 kl 11.00 vid föreningsstugan och vi kommer att hålla på till cirka klockan 14.00. Det är lite osäkert om vattnet kan sättas på. Det beror på om tjälen har hunnit gå ur marken. Uppgifter under arbetsdagen är:
– Placera ut vattentunnor.
– Eventuellt sätta på vattnet
– Rensa gångar
– Kratta
– Plocka skräp
– Rensa bort torkade kvistar och blad utanför kvadratmeterodlingen
– Ta bort plankor mot grusgången vid lott 3 A och 3 B
– Kratta och göra fint vid de nya lotterna mot idrottsplatsen
– Grilla korv!
Anmäl er till sekreterare@gubbkarret.se
Välkomna!
Styrelsen