Lediga odlingslotter

Nu finns det några lediga odlingslotter på Gubbkärrets område. Det är helt nya lotter som föreningen fått i kompensation för den mark som staden behöver för att bredda vägarna runt om området. Vägarna bräddas inför de bostadsbyggen som ska ske i närheten.

Lotterna är ca 100 m2 och ligger samlade i södra delen av området invid fotbollsplanen. De har ett relativt tjockt lager med ny matjord. Det finns inga träd eller buskar. Föreningen kommer att förse lotterna med redskapslådor.

Är du intresserad? Eller vet du någon annan som kan vara intresserad? Vägbeskrivning och mer information finns på webben. gubbkarret.se