Stockholm Urban Garden Show 8-9 september

Den 8-9 september 2018 äger Stockholm Urban Garden Show rum i Drakenbergsparken (Tanto) på söder.

Med Stockholm Urban Garden Show skapar Koloniträdgårds­förbundet ett tillfälle för diskussion och debatt om framtidens stadsodling inom ramen för en trädgårdsfest. De vill lyfta fram all kreativitet och allt positivt som stadsodling i olika former ger staden. I städer ska det inte bara finnas plats att bo, det måste finnas plats att leva också.

Läs mer om evenemanget på webben.