Boplats för solitärbin

Inredning behövs!

Solitärbiboet på ängen är klart att laddas. Ni får gärna bidra med bomaterial. Bomaterialet skall bestå av blomstjälkar, grässtjälkar och vasstjälkar. Har ni klippt av sådana stjälkar får ni gärna lägga dem på lott 30 uppe vid granhäcken.

Bitack för alla bidrag!
Har ni frågor prata med Antonia odlare på lott 30 och solitärbibobyggare.