Föredraget om miljödiplomering

Ulf  Nilsson höll ett mycket inspirerande föredrag om hur miljödiplomering går till och varför miljöfrågorna är viktiga. 22 medlemmar fanns på plats, inte så många kanske, men säkert finns det flera intresserade i vår förening. Frågan kommer förstås att diskuteras vidare innan några beslut tas. Ulf föreslog att en arbetsgrupp som ska utreda fråga vidare tillsätts. Är du intresserad av att var med? mejla sekreterare@gubbkarret.se

Ulf Nilsson jobbar som odlingsrådgivare på Koloniträdgårdsförbundet och hos FOR, Fritidsodlingens riksorganisation.  Man får gärna ställa odlingsfrågor till honom.

Här kan man läsa mer om miljödiplomering och ladda ner den folder som delades ut på träffen. Även Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar har information om miljö och miljödiplomering.