Tack alla som kom till årsmötet!

Hej!

Vi var ca 40 på årsmötet 9/4-2019. En grupp för miljödiplomering startades. De roterande arbetsgrupperna lades ned. Förhoppningen är att det ska fungera ändå att ordna marknad och skördefest via frivilliga. Kvadratmeterodlingen läggs ner och föreningen kommer att arbeta med staketet under extra arbetsdagar. Årsmötesprotokollet kommer att skickas ut till samtliga framöver.

Tack!

Styrelsen/via sekreteraren