Eldningsvecka 18

Hej!
Har du trädgårdsavfall du vill elda upp, så behåll det på din egen lott, fram till vårarbetsdagen den 5 maj, då vi ordnar en gemensam brasa. Du kan även elda själv på din lott under eldningsvecka 18, men kontrollera med Storstockholms brandförsvars telefonsvarare på 08-454 83 39 först, så de inte kommit med andra direktiv.

Vänliga hälsningar
Lo/Föreningssekreterare