Miljögruppen rapporterar – uppstart, kompostfokus, studiebesök och föreläsningar

Vår nya miljögrupp träffades nio gånger under 2019 med det långsiktiga målet att miljödiplomera vår förening.

Vad har gruppen hittat på undrar ni? Och vad är på gång för 2020?

De nio medlemmar i gruppen har tillsammans:

  • Inventerat föreningens komposteringsnivå och konstaterat stolt att över 99% av våra medlemmar komposterar på sina lott – bra jobbat!
  • Besökt Koloniträdgårdsföreningen Linnéa (guldnivå) och Föreningen Råcksta Fritidsträdgårdar (silvernivå) och hämtat inspiration, fått vägledning och knutit kontakter för samarbete.
  • Ordnat kompostföreläsningar vid tre tillfällen – totalt 36 odlare fick kompostkunskap av kompostexperten Kjell Eklind.
  • Planerat nya föreläsningar för 2020 – först ut är tema jord under våren, mer information kommer snart.
  • Skapat en områdesbeskrivning och påbörjat inventering av de krav vi redan uppfyller för att uppnå grundnivå i miljödiplomering.
  • Funnit att vi redan uppfyller många grundkrav genom föreningens existerande ordningsföreskrifter och miljörekommendationer – och genom t.ex. gemensam eldning av trädgårdsavfall, kompostering på lotterna och att erbjuda föreläsningar om odling och miljö.
  • Gett förslag till en ny punkt i föreningens ordningsföreskrifter som tas upp vid nästa årsmöte.

Nu jobbas det vidare under 2020 mot att nå miljödiplomeringens grundnivå. Hör av dig till miljögruppen om du är intresserade av att veta mer om föreningens miljöarbete eller har frågor eller funderingar kring odling och miljö.