24 mars är sista dag för att lämna motioner

Maila din motion – ditt förslag – till sekreterare@gubbkarret.se, eller lämna i brevlådan vid föreningsstugan. Efter att styrelsen har tagit del av motioner lämnar de motionssvar. Motioner och svar mailas till alla medlemmar och sedan fattas beslut på årsmötet, där samtliga medlemmar har rösträtt.

MVH

Lo/sekreterare Gubbkärret