Föranmälan årsmöte

Årsmötet är flyttat till 4 juni 18.00. Fika från 17.00. Vi kommer att vara utomhus, vid föreningsstugan. Medtag stol och – ifall det behövs – paraply. Eftersom vi inte kan vara fler än 50 deltagare, så behöver du föranmäla dig senast onsdag 3 juni 18.00 per mail till sekreterare@gubbkarret.se
Vänliga hälsningar
Lo/sekreterare Gubbkärret