Lö 20/7 2019 Staketdag

Den 20/7 arbetar vi vidare med staketet och tätar med ribborna som finns vid föreningsstugan. Vi håller på mellan 10.00 och cirka 15.00. Kom när du kan och var med en stund, eller hela dagen. Föranmäl till Iréne via mail, så hon kan planera för fika! ordforande@gubbkarret.se.

Tack!

Tack alla mer än tjugo medlemmar, som deltog i sommararbetsdagen den 30 juni. Granhäcken klipptes, möbler lagades, Håkan och Barbro visade sina spaljérade fruktträd och en efterlängtad lunch åts! (Foto Barbro Wikman)

Arbetsgrupper

Listorna har nu plockats ned för att anmäla sig till arbetsgrupp för höstmarknad och skördefest. Är det ytterligare någon som vill vara med och arrangera och jobba med det här, så prata med någon du vet är med. Eller skicka ett mail till sekreterare@gubbkarret.se, så förmedlar jag kontakt. 😊

 

Söndag 30/6 Sommararbetsdag

I månadsskiftet juni/juli är det dags att klippa granhäcken. Vi träffas den 30/6 11.00 till ca 14.00. Det är granhäckens skott, som ska friseras bort. Redskap finns. Anmäl i förväg att du kommer till sekreterare@gubbkarret.se.

Lördag 24/8 Skördemarknad och fest

Vill du delta i arbetsgrupp som arrangerar marknad och fest? Anmälningslistor finns vid föreningsstugan. Den 24/8 hålls skördemarknad, när vi säljer överskottet från våra lotter och den gemensamt odlade potatisen. Efteråt har vi fest, öppen för Gubbkärrets medlemmar.

Staketarbetsdag 25/5 10.00-15.00

Anmäl gärna i förväg till ordforande@gubbkarret.se att du kommer. Är du ute på kolonin, så förväntas du givetvis vara med. Vi lagar staketet och sätter upp grindar där de saknas.
Vänliga hälsningar
Styrelsen

Eldningsvecka 18

Hej!
Har du trädgårdsavfall du vill elda upp, så behåll det på din egen lott, fram till vårarbetsdagen den 5 maj, då vi ordnar en gemensam brasa. Du kan även elda själv på din lott under eldningsvecka 18, men kontrollera med Storstockholms brandförsvars telefonsvarare på 08-454 83 39 först, så de inte kommit med andra direktiv.

Vänliga hälsningar
Lo/Föreningssekreterare

Tack alla som kom till årsmötet!

Hej!

Vi var ca 40 på årsmötet 9/4-2019. En grupp för miljödiplomering startades. De roterande arbetsgrupperna lades ned. Förhoppningen är att det ska fungera ändå att ordna marknad och skördefest via frivilliga. Kvadratmeterodlingen läggs ner och föreningen kommer att arbeta med staketet under extra arbetsdagar. Årsmötesprotokollet kommer att skickas ut till samtliga framöver.

Tack!

Styrelsen/via sekreteraren

Lite info inför odlingssäsongen

Medlemmarnas årsmöte hålls 9 april 2019 på Tältgatan 8 i Nockebyhov. Drop-in med fika från 17.00. Mötet startar prick kl 18.00. Kallelse kommer med post.

Vattnet beräknas kunna sättas på i slutet av april. 

Vårarbetsdag blir 5/5 2019 med start kl 11.00. Alla medlemmar förväntas delta efter förmåga.

Den vecka under våren då det är tillåtet att elda trädgårdsavfall är, under förutsättning att inte annat anges vecka 18. Kontrollera med brandförsvarets telefonsvarare 08-454 83 39, så det är ok.

/Styrelsen

Föredraget om miljödiplomering

Ulf  Nilsson höll ett mycket inspirerande föredrag om hur miljödiplomering går till och varför miljöfrågorna är viktiga. 22 medlemmar fanns på plats, inte så många kanske, men säkert finns det flera intresserade i vår förening. Frågan kommer förstås att diskuteras vidare innan några beslut tas. Ulf föreslog att en arbetsgrupp som ska utreda fråga vidare tillsätts. Är du intresserad av att var med? mejla sekreterare@gubbkarret.se

Ulf Nilsson jobbar som odlingsrådgivare på Koloniträdgårdsförbundet och hos FOR, Fritidsodlingens riksorganisation.  Man får gärna ställa odlingsfrågor till honom.

Här kan man läsa mer om miljödiplomering och ladda ner den folder som delades ut på träffen. Även Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar har information om miljö och miljödiplomering.