Staketarbetsdag 25/5 10.00-15.00

Anmäl gärna i förväg till ordforande@gubbkarret.se att du kommer. Är du ute på kolonin, så förväntas du givetvis vara med. Vi lagar staketet och sätter upp grindar där de saknas.
Vänliga hälsningar
Styrelsen

Eldningsvecka 18

Hej!
Har du trädgårdsavfall du vill elda upp, så behåll det på din egen lott, fram till vårarbetsdagen den 5 maj, då vi ordnar en gemensam brasa. Du kan även elda själv på din lott under eldningsvecka 18, men kontrollera med Storstockholms brandförsvars telefonsvarare på 08-454 83 39 först, så de inte kommit med andra direktiv.

Vänliga hälsningar
Lo/Föreningssekreterare

Tack alla som kom till årsmötet!

Hej!

Vi var ca 40 på årsmötet 9/4-2019. En grupp för miljödiplomering startades. De roterande arbetsgrupperna lades ned. Förhoppningen är att det ska fungera ändå att ordna marknad och skördefest via frivilliga. Kvadratmeterodlingen läggs ner och föreningen kommer att arbeta med staketet under extra arbetsdagar. Årsmötesprotokollet kommer att skickas ut till samtliga framöver.

Tack!

Styrelsen/via sekreteraren

Lite info inför odlingssäsongen

Medlemmarnas årsmöte hålls 9 april 2019 på Tältgatan 8 i Nockebyhov. Drop-in med fika från 17.00. Mötet startar prick kl 18.00. Kallelse kommer med post.

Vattnet beräknas kunna sättas på i slutet av april. 

Vårarbetsdag blir 5/5 2019 med start kl 11.00. Alla medlemmar förväntas delta efter förmåga.

Den vecka under våren då det är tillåtet att elda trädgårdsavfall är, under förutsättning att inte annat anges vecka 18. Kontrollera med brandförsvarets telefonsvarare 08-454 83 39, så det är ok.

/Styrelsen

Föredraget om miljödiplomering

Ulf  Nilsson höll ett mycket inspirerande föredrag om hur miljödiplomering går till och varför miljöfrågorna är viktiga. 22 medlemmar fanns på plats, inte så många kanske, men säkert finns det flera intresserade i vår förening. Frågan kommer förstås att diskuteras vidare innan några beslut tas. Ulf föreslog att en arbetsgrupp som ska utreda fråga vidare tillsätts. Är du intresserad av att var med? mejla sekreterare@gubbkarret.se

Ulf Nilsson jobbar som odlingsrådgivare på Koloniträdgårdsförbundet och hos FOR, Fritidsodlingens riksorganisation.  Man får gärna ställa odlingsfrågor till honom.

Här kan man läsa mer om miljödiplomering och ladda ner den folder som delades ut på träffen. Även Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar har information om miljö och miljödiplomering.

Höstarbetsdag 21 oktober

21 oktober 11.00-14.00  är det höstarbetsdag.

Vi träffas vid föreningsstugan. Det finns uppgifter för alla:

– Stänga av vattnet
– Tömma, göra ren och ställa undan vattentunnor
– Rensa gemensamma gångar
– Kratta löv från gångar och gemensamma ytor
– Höstgräva kvadratmeterodlingen
– Eventuellt annat som kan tillkomma.
– Grilla korv!

Vi har även ett lotteri!

Vänligen maila sekreterare@gubbkarret.se och tala om ifall du kommer.

I samband med höstarbetsdagen så har föreningen även beställt en container. Den är i första hand till för grovsopor (gamla, trasiga lådor och trätrall etc). Om utrymme sedan finns kvar efter arbetsdagen, så går det bra att även lägga trädgårdsavfall där.

Vi ses!
Styrelsen

Föredrag om miljödiplomering den 10/10

Som tidigare nämnts har föreningen bokat Ulf Nilsson för föredrag om miljödiplomering den 10/10 2018 med start 18.00 (drop-in från 17.00)

Nu är det så många anmälda att föredraget blir av. Men fler får gärna komma! Anmäl er till  sekreterare@gubbkarret.se .

Styrelsen vill gärna att så många som möjligt kommer till det här föredraget ute hos oss, då vi har möjlighet att ställa frågor specifikt utifrån Gubbkärrets förutsättningar och kan komma fram till vad nästa steg bör bli just för oss. Vi vill särskilt att de som är skeptiska till miljödiplomering deltar och ställer frågor.

Välkomna!
Styrelsen

Boplats för solitärbin

Inredning behövs!

Solitärbiboet på ängen är klart att laddas. Ni får gärna bidra med bomaterial. Bomaterialet skall bestå av blomstjälkar, grässtjälkar och vasstjälkar. Har ni klippt av sådana stjälkar får ni gärna lägga dem på lott 30 uppe vid granhäcken.

Bitack för alla bidrag!
Har ni frågor prata med Antonia odlare på lott 30 och solitärbibobyggare.

Skördemarknad, tack!

Tack för en fantastisk dag! Tack till alla som bidrog med grönsaker, blommor, plantor, sylt, bakverk och annat gott. Tack till alla som hjälpte till! Och stort tack till alla kunder!
Skördemarknadsgruppen.Foto: Barbro Wikman