Föredrag om miljödiplomering den 10/10

Som tidigare nämnts har föreningen bokat Ulf Nilsson för föredrag om miljödiplomering den 10/10 2018 med start 18.00 (drop-in från 17.00)

Vi var nog lite frikostiga som satte O.S.A. till senast 3 oktober, vi behöver veta redan nu om så många kommer att föredraget kan genomföras.  Vi ber er därför att ni som ännu inte anmält att ni kommer – men tänker göra det att O.S.A till sekreterare@gubbkarret.se redan till på tisdag 18/9, så får vi ta beslut om att genomföra föredraget.

Styrelsen vill gärna att så många som möjligt kommer till det här föredraget ute hos oss, då vi har möjlighet att ställa frågor specifikt utifrån Gubbkärrets förutsättningar och kan komma fram till vad nästa steg bör bli just för oss. Vi vill särskilt att de som är skeptiska till miljödiplomering deltar och ställer frågor.

Välkomna!
Styrelsen

Boplats för solitärbin

Inredning behövs!

Solitärbiboet på ängen är klart att laddas. Ni får gärna bidra med bomaterial. Bomaterialet skall bestå av blomstjälkar, grässtjälkar och vasstjälkar. Har ni klippt av sådana stjälkar får ni gärna lägga dem på lott 30 uppe vid granhäcken.

Bitack för alla bidrag!
Har ni frågor prata med Antonia odlare på lott 30 och solitärbibobyggare.

Skördemarknad, tack!

Tack för en fantastisk dag! Tack till alla som bidrog med grönsaker, blommor, plantor, sylt, bakverk och annat gott. Tack till alla som hjälpte till! Och stort tack till alla kunder!
Skördemarknadsgruppen.Foto: Barbro Wikman

Stockholm Urban Garden Show 8-9 september

Den 8-9 september 2018 äger Stockholm Urban Garden Show rum i Drakenbergsparken (Tanto) på söder.

Med Stockholm Urban Garden Show skapar Koloniträdgårds­förbundet ett tillfälle för diskussion och debatt om framtidens stadsodling inom ramen för en trädgårdsfest. De vill lyfta fram all kreativitet och allt positivt som stadsodling i olika former ger staden. I städer ska det inte bara finnas plats att bo, det måste finnas plats att leva också.

Läs mer om evenemanget på webben.

Tusen trädgårdar, Tack!

Tack till alla som hjälpte till att göra Tusen trädgårdar till en mycket trevlig dag. Tack till alla odlare som visade sina lotter, bakade, kokade kaffe, sålde prylar och inte minst gjort fint både på lotterna och i området. Och tack till alla trevliga besökare som kom med många positiva kommentarer om vårt område.

Marlene, Kerstin L och Ann-Sofie

Tusen trädgårdar 1 juli

Välkommen!

Välkommen till Gubbkärret under Tusen trädgårdar!

Här finns det ca 100 odlingslotter i olika storlekar med grönsaker, bärbuskar och blommor. Flera av lotterna kommer att vara öppna så att du kan gå in och titta närmare på odlingarna och prata med innehavarna. Håll utkik efter en vattenkanna vid lottens entré den visar att lotten är öppen.

Öppet 1 juli kl 10-17

Lediga odlingslotter

Nu finns det några lediga odlingslotter på Gubbkärrets område. Det är helt nya lotter som föreningen fått i kompensation för den mark som staden behöver för att bredda vägarna runt om området. Vägarna bräddas inför de bostadsbyggen som ska ske i närheten.

Lotterna är ca 100 m2 och ligger samlade i södra delen av området invid fotbollsplanen. De har ett relativt tjockt lager med ny matjord. Det finns inga träd eller buskar. Föreningen kommer att förse lotterna med redskapslådor.

Är du intresserad? Eller vet du någon annan som kan vara intresserad? Vägbeskrivning och mer information finns på webben. gubbkarret.se

Vårarbetsdag 22/4 kl 11

Nu sätter säsongen igång med vårarbetsdag. Vi träffas söndag 22/4 2018 kl 11.00 vid föreningsstugan och vi kommer att hålla på till cirka klockan 14.00. Det är lite osäkert om vattnet kan sättas på. Det beror på om tjälen har hunnit gå ur marken. Uppgifter under arbetsdagen är:
– Placera ut vattentunnor.
– Eventuellt sätta på vattnet
– Rensa gångar
– Kratta
– Plocka skräp
– Rensa bort torkade kvistar och blad utanför kvadratmeterodlingen
– Ta bort plankor mot grusgången vid lott 3 A och 3 B
– Kratta och göra fint vid de nya lotterna mot idrottsplatsen
– Grilla korv!
Anmäl er till sekreterare@gubbkarret.se
Välkomna!
Styrelsen