Föredraget om miljödiplomering

Ulf  Nilsson höll ett mycket inspirerande föredrag om hur miljödiplomering går till och varför miljöfrågorna är viktiga. 22 medlemmar fanns på plats, inte så många kanske, men säkert finns det flera intresserade i vår förening. Frågan kommer förstås att diskuteras vidare innan några beslut tas. Ulf föreslog att en arbetsgrupp som ska utreda fråga vidare tillsätts. Är du intresserad av att var med? mejla sekreterare@gubbkarret.se

Ulf Nilsson jobbar som odlingsrådgivare på Koloniträdgårdsförbundet och hos FOR, Fritidsodlingens riksorganisation.  Man får gärna ställa odlingsfrågor till honom.

Här kan man läsa mer om miljödiplomering och ladda ner den folder som delades ut på träffen. Även Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar har information om miljö och miljödiplomering.

Höstarbetsdag 21 oktober

21 oktober 11.00-14.00  är det höstarbetsdag.

Vi träffas vid föreningsstugan. Det finns uppgifter för alla:

– Stänga av vattnet
– Tömma, göra ren och ställa undan vattentunnor
– Rensa gemensamma gångar
– Kratta löv från gångar och gemensamma ytor
– Höstgräva kvadratmeterodlingen
– Eventuellt annat som kan tillkomma.
– Grilla korv!

Vi har även ett lotteri!

Vänligen maila sekreterare@gubbkarret.se och tala om ifall du kommer.

I samband med höstarbetsdagen så har föreningen även beställt en container. Den är i första hand till för grovsopor (gamla, trasiga lådor och trätrall etc). Om utrymme sedan finns kvar efter arbetsdagen, så går det bra att även lägga trädgårdsavfall där.

Vi ses!
Styrelsen

Föredrag om miljödiplomering den 10/10

Som tidigare nämnts har föreningen bokat Ulf Nilsson för föredrag om miljödiplomering den 10/10 2018 med start 18.00 (drop-in från 17.00)

Nu är det så många anmälda att föredraget blir av. Men fler får gärna komma! Anmäl er till  sekreterare@gubbkarret.se .

Styrelsen vill gärna att så många som möjligt kommer till det här föredraget ute hos oss, då vi har möjlighet att ställa frågor specifikt utifrån Gubbkärrets förutsättningar och kan komma fram till vad nästa steg bör bli just för oss. Vi vill särskilt att de som är skeptiska till miljödiplomering deltar och ställer frågor.

Välkomna!
Styrelsen

Boplats för solitärbin

Inredning behövs!

Solitärbiboet på ängen är klart att laddas. Ni får gärna bidra med bomaterial. Bomaterialet skall bestå av blomstjälkar, grässtjälkar och vasstjälkar. Har ni klippt av sådana stjälkar får ni gärna lägga dem på lott 30 uppe vid granhäcken.

Bitack för alla bidrag!
Har ni frågor prata med Antonia odlare på lott 30 och solitärbibobyggare.

Skördemarknad, tack!

Tack för en fantastisk dag! Tack till alla som bidrog med grönsaker, blommor, plantor, sylt, bakverk och annat gott. Tack till alla som hjälpte till! Och stort tack till alla kunder!
Skördemarknadsgruppen.Foto: Barbro Wikman

Stockholm Urban Garden Show 8-9 september

Den 8-9 september 2018 äger Stockholm Urban Garden Show rum i Drakenbergsparken (Tanto) på söder.

Med Stockholm Urban Garden Show skapar Koloniträdgårds­förbundet ett tillfälle för diskussion och debatt om framtidens stadsodling inom ramen för en trädgårdsfest. De vill lyfta fram all kreativitet och allt positivt som stadsodling i olika former ger staden. I städer ska det inte bara finnas plats att bo, det måste finnas plats att leva också.

Läs mer om evenemanget på webben.

Tusen trädgårdar, Tack!

Tack till alla som hjälpte till att göra Tusen trädgårdar till en mycket trevlig dag. Tack till alla odlare som visade sina lotter, bakade, kokade kaffe, sålde prylar och inte minst gjort fint både på lotterna och i området. Och tack till alla trevliga besökare som kom med många positiva kommentarer om vårt område.

Marlene, Kerstin L och Ann-Sofie

Tusen trädgårdar 1 juli

Välkommen!

Välkommen till Gubbkärret under Tusen trädgårdar!

Här finns det ca 100 odlingslotter i olika storlekar med grönsaker, bärbuskar och blommor. Flera av lotterna kommer att vara öppna så att du kan gå in och titta närmare på odlingarna och prata med innehavarna. Håll utkik efter en vattenkanna vid lottens entré den visar att lotten är öppen.

Öppet 1 juli kl 10-17

Lediga odlingslotter

Nu finns det några lediga odlingslotter på Gubbkärrets område. Det är helt nya lotter som föreningen fått i kompensation för den mark som staden behöver för att bredda vägarna runt om området. Vägarna bräddas inför de bostadsbyggen som ska ske i närheten.

Lotterna är ca 100 m2 och ligger samlade i södra delen av området invid fotbollsplanen. De har ett relativt tjockt lager med ny matjord. Det finns inga träd eller buskar. Föreningen kommer att förse lotterna med redskapslådor.

Är du intresserad? Eller vet du någon annan som kan vara intresserad? Vägbeskrivning och mer information finns på webben. gubbkarret.se