Skördemarknad!

Välkomna till årets skördemarknad!

Lördagen den 29 augusti 2020
Kl 11 – 13

Kom och fynda bland allt som trädgården har att bjuda.
Miljövänligt! Närodlat!
Lokalproducerad honung.

Vår biodlare

Bikuporna vid granhäcken ägs av biodlare Josefin Reimark. Om något händer med dem så har hon telefon 0708132318.

Miljögruppen rapporterar – uppstart, kompostfokus, studiebesök och föreläsningar

Vår nya miljögrupp träffades nio gånger under 2019 med det långsiktiga målet att miljödiplomera vår förening.

Vad har gruppen hittat på undrar ni? Och vad är på gång för 2020?

De nio medlemmar i gruppen har tillsammans:

  • Inventerat föreningens komposteringsnivå och konstaterat stolt att över 99% av våra medlemmar komposterar på sina lott – bra jobbat!
  • Besökt Koloniträdgårdsföreningen Linnéa (guldnivå) och Föreningen Råcksta Fritidsträdgårdar (silvernivå) och hämtat inspiration, fått vägledning och knutit kontakter för samarbete.
  • Ordnat kompostföreläsningar vid tre tillfällen – totalt 36 odlare fick kompostkunskap av kompostexperten Kjell Eklind.
  • Planerat nya föreläsningar för 2020 – först ut är tema jord under våren, mer information kommer snart.
  • Skapat en områdesbeskrivning och påbörjat inventering av de krav vi redan uppfyller för att uppnå grundnivå i miljödiplomering.
  • Funnit att vi redan uppfyller många grundkrav genom föreningens existerande ordningsföreskrifter och miljörekommendationer – och genom t.ex. gemensam eldning av trädgårdsavfall, kompostering på lotterna och att erbjuda föreläsningar om odling och miljö.
  • Gett förslag till en ny punkt i föreningens ordningsföreskrifter som tas upp vid nästa årsmöte.

Nu jobbas det vidare under 2020 mot att nå miljödiplomeringens grundnivå. Hör av dig till miljögruppen om du är intresserade av att veta mer om föreningens miljöarbete eller har frågor eller funderingar kring odling och miljö.

Lite info inför odlingssäsongen

Medlemmarnas årsmöte hålls 9 april 2019 på Tältgatan 8 i Nockebyhov. Drop-in med fika från 17.00. Mötet startar prick kl 18.00. Kallelse kommer med post.

Vattnet beräknas kunna sättas på i slutet av april. 

Vårarbetsdag blir 5/5 2019 med start kl 11.00. Alla medlemmar förväntas delta efter förmåga.

Den vecka under våren då det är tillåtet att elda trädgårdsavfall är, under förutsättning att inte annat anges vecka 18. Kontrollera med brandförsvarets telefonsvarare 08-454 83 39, så det är ok.

/Styrelsen

Föredraget om miljödiplomering

Ulf  Nilsson höll ett mycket inspirerande föredrag om hur miljödiplomering går till och varför miljöfrågorna är viktiga. 22 medlemmar fanns på plats, inte så många kanske, men säkert finns det flera intresserade i vår förening. Frågan kommer förstås att diskuteras vidare innan några beslut tas. Ulf föreslog att en arbetsgrupp som ska utreda fråga vidare tillsätts. Är du intresserad av att var med? mejla sekreterare@gubbkarret.se

Ulf Nilsson jobbar som odlingsrådgivare på Koloniträdgårdsförbundet och hos FOR, Fritidsodlingens riksorganisation.  Man får gärna ställa odlingsfrågor till honom.

Här kan man läsa mer om miljödiplomering och ladda ner den folder som delades ut på träffen. Även Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar har information om miljö och miljödiplomering.

Höstarbetsdag 21 oktober

21 oktober 11.00-14.00  är det höstarbetsdag.

Vi träffas vid föreningsstugan. Det finns uppgifter för alla:

– Stänga av vattnet
– Tömma, göra ren och ställa undan vattentunnor
– Rensa gemensamma gångar
– Kratta löv från gångar och gemensamma ytor
– Höstgräva kvadratmeterodlingen
– Eventuellt annat som kan tillkomma.
– Grilla korv!

Vi har även ett lotteri!

Vänligen maila sekreterare@gubbkarret.se och tala om ifall du kommer.

I samband med höstarbetsdagen så har föreningen även beställt en container. Den är i första hand till för grovsopor (gamla, trasiga lådor och trätrall etc). Om utrymme sedan finns kvar efter arbetsdagen, så går det bra att även lägga trädgårdsavfall där.

Vi ses!
Styrelsen

Föredrag om miljödiplomering den 10/10

Som tidigare nämnts har föreningen bokat Ulf Nilsson för föredrag om miljödiplomering den 10/10 2018 med start 18.00 (drop-in från 17.00)

Nu är det så många anmälda att föredraget blir av. Men fler får gärna komma! Anmäl er till  sekreterare@gubbkarret.se .

Styrelsen vill gärna att så många som möjligt kommer till det här föredraget ute hos oss, då vi har möjlighet att ställa frågor specifikt utifrån Gubbkärrets förutsättningar och kan komma fram till vad nästa steg bör bli just för oss. Vi vill särskilt att de som är skeptiska till miljödiplomering deltar och ställer frågor.

Välkomna!
Styrelsen