Beställ gödsel senast 12/4

Gemensamt inköp via kerstin.dillen@gmail.com. Uppge antal säckar, brunnen eller obrunnen, samt namn, lottnummer och mailadress. Ange också till vilken ingång du vill ha dina säckar. Eftersom det blev någon förväxling av gödsel förra gången så kommer säckarna att märkas med namn denna gång. Mer info har gått ut via mail. Leverans 15/4.

Årsmöte flyttat till 4/6

Med anledning av nuvarande situation, så flyttas årsmötet och den gemensamma arbetsdagen ersätts med enskilt arbete.

Årsmötet är ändrat till torsdag den 4 juni kl 18.00. Vi kommer då, om allt går som planerat att samlas vid föreningsstugan och hålla mötet utomhus. Detta med förhoppning om att läget då är stabilt.

Arbetsdagen den 3/5 utgår. Istället kommer det att finnas en lista uppsatt vid föreningsstugan med uppgifter som behöver utföras. Denna sätts upp redan till påskhelgen och du kan sedan välja valfri uppgift att göra vid tillfälle du själv väljer. Skriv upp ditt namn på listan och pricka av när jobbet är klart.

Den gemensamma eldningen söndag den 3/5 genomförs som planerat. Spara kvistar och grenar du vill elda upp på din lott till detta datum. Från klockan 10.00 finns Iréne på plats och talar om var eldningen sker. Var och en ansvarar för att elda upp sina egna grenar.

Ta hand om er!
Lo

24 mars är sista dag för att lämna motioner

Maila din motion – ditt förslag – till sekreterare@gubbkarret.se, eller lämna i brevlådan vid föreningsstugan. Efter att styrelsen har tagit del av motioner lämnar de motionssvar. Motioner och svar mailas till alla medlemmar och sedan fattas beslut på årsmötet, där samtliga medlemmar har rösträtt.

 

Trädgårdsavfall

• Alla kolonister uppmuntras att ha egen kompost och där omvandla trädgårdsavfallet till mullrik jord. Föreningen har inga gemensamma komposter.
• Ni som har oturen att ha parkslide på era lotter får inte slänga kvistar eller rötter av denna växt i komposten.
• Grässvålar, kvistar, grenar, lövhögar etc. får inte slängas i “skogen” utanför vårt område.
• Kommunens eldningsvecka under våren är v 18.
• Föreningens gemensamma vårarbetsdag är 3 maj och då eldar vi gemensamt.

Vänliga hälsningar
Lo/sekreterare Gubbkärret

Nordiska trädgårdar 26-29 mars

Vill du vara volontär under Nordiska trädgårdar, så har du information i bifogat brev. Anmälningsblankett (excel/numbers) kan du få via sekreterare@gubbkarret.se eller genom att kontakta personerna i brevet.

Nu längtar vi till våren!

Gubbkärrsåret startar med årsmöte TISDAG 21 APRIL (obs! ändrat, tidigare var det tänkt 20/4). Alla medlemmar kallas per post. Vårens arbetsdag/städdag hålls SÖNDAG 3 MAJ, med gemensam eldning av trädgårdsavfall.

Höstarbetsdag 20/10 11.00-14.00

Dags att stänga igen för säsongen. Vi träffas söndag 20/10 kl 11.00 vid föreningsstugan. Vattnet ska stängas av. Tunnor stuvas undan. Skräp ska plockas. Gemensamma gångar rensas och det finns även en del andra uppgifter. Sedan avslutar vi med att grilla korv. Vi håller på till ca kl 14.00. Anmäl i förväg (senast 13/10) att du kommer och ange gärna om du vill ha vegetarisk korv, sekreterare@gubbkarret.se. Välkommen!