Föranmälan årsmöte

Årsmötet är flyttat till 4 juni 18.00. Fika från 17.00. Vi kommer att vara utomhus, vid föreningsstugan. Medtag stol och – ifall det behövs – paraply. Eftersom vi inte kan vara fler än 50 deltagare, så behöver du föranmäla dig senast onsdag 3 juni 18.00 per mail till sekreterare@gubbkarret.se
Vänliga hälsningar
Lo/sekreterare Gubbkärret

Telsvar Brandförsvaret 08-454 83 39

Vecka 18 är normalt eldningsvecka, när vi i Stockholm får elda trädgårdsavfall. Just nu avråder dock Brandförsvaret från eldning. Läget kan dock komma att förändras under veckan, så håll koll via deras telefonsvarare.

Gubbkärret har en gemensam eldning den 3/5 och ifall det regnar innan dess (vilket vi hoppas) så kommer denna troligtvis att kunna ske som planerat med start klockan 10.00.

Vänliga hälsningar
Lo/sekreterare

Lista arbetsuppgifter

Från fredag 10/4 finns listan med arbetsuppgifter i en pärm på verandabordet. Skriv upp dig för det du vill göra och bocka av när du är klar. Utlottning av priser bland dem som varit med. Detta ersätter vårens gemensamma arbetsdag.

MVH

Lo/sekreterare Gubbkärret

Beställ gödsel senast 12/4

Gemensamt inköp via kerstin.dillen@gmail.com. Uppge antal säckar, brunnen eller obrunnen, samt namn, lottnummer och mailadress. Ange också till vilken ingång du vill ha dina säckar. Eftersom det blev någon förväxling av gödsel förra gången så kommer säckarna att märkas med namn denna gång. Mer info har gått ut via mail. Leverans 15/4.

MVH

Lo/sekreterare Gubbkärret

Årsmöte flyttat till 4/6

Med anledning av nuvarande situation, så flyttas årsmötet och den gemensamma arbetsdagen ersätts med enskilt arbete.

Årsmötet är ändrat till torsdag den 4 juni kl 18.00. Vi kommer då, om allt går som planerat att samlas vid föreningsstugan och hålla mötet utomhus. Detta med förhoppning om att läget då är stabilt.

Arbetsdagen den 3/5 utgår. Istället kommer det att finnas en lista uppsatt vid föreningsstugan med uppgifter som behöver utföras. Denna sätts upp redan till påskhelgen och du kan sedan välja valfri uppgift att göra vid tillfälle du själv väljer. Skriv upp ditt namn på listan och pricka av när jobbet är klart.

Den gemensamma eldningen söndag den 3/5 genomförs som planerat. Spara kvistar och grenar du vill elda upp på din lott till detta datum. Från klockan 10.00 finns Iréne på plats och talar om var eldningen sker. Var och en ansvarar för att elda upp sina egna grenar.

Ta hand om er!
Lo

24 mars är sista dag för att lämna motioner

Maila din motion – ditt förslag – till sekreterare@gubbkarret.se, eller lämna i brevlådan vid föreningsstugan. Efter att styrelsen har tagit del av motioner lämnar de motionssvar. Motioner och svar mailas till alla medlemmar och sedan fattas beslut på årsmötet, där samtliga medlemmar har rösträtt.

MVH

Lo/sekreterare Gubbkärret

 

Trädgårdsavfall

• Alla kolonister uppmuntras att ha egen kompost och där omvandla trädgårdsavfallet till mullrik jord. Föreningen har inga gemensamma komposter.
• Ni som har oturen att ha parkslide på era lotter får inte slänga kvistar eller rötter av denna växt i komposten.
• Grässvålar, kvistar, grenar, lövhögar etc. får inte slängas i ”skogen” eller på annan plats på eller utanför vårt område.
• Länets eldningsvecka under våren är v 18.
• Föreningen har också gemensam brasa 3 maj.

Vänliga hälsningar
Lo/sekreterare Gubbkärret

Nu längtar vi till våren!

Gubbkärrsåret startar med årsmöte TISDAG 21 APRIL (obs! ändrat, tidigare var det tänkt 20/4). Alla medlemmar kallas per post. Vårens arbetsdag/städdag hålls SÖNDAG 3 MAJ, med gemensam eldning av trädgårdsavfall.

Höstarbetsdag 20/10 11.00-14.00

Dags att stänga igen för säsongen. Vi träffas söndag 20/10 kl 11.00 vid föreningsstugan. Vattnet ska stängas av. Tunnor stuvas undan. Skräp ska plockas. Gemensamma gångar rensas och det finns även en del andra uppgifter. Sedan avslutar vi med att grilla korv. Vi håller på till ca kl 14.00. Anmäl i förväg (senast 13/10) att du kommer och ange gärna om du vill ha vegetarisk korv, sekreterare@gubbkarret.se. Välkommen!